Projecte Educatiu

Projecte Educatiu

Identitat Cristiana

Identitat Cristiana

Acompanyament

El Programa d'Acompanyament Individual d'alumnes naix del Pla d'Acció Tutorial Marc de la Fundació Sant Vicent Màrtir – Col·legis Diocesans i es concreta en el Pla d'Acció Tutorial del nostre col·legi.

Aquest programa dona el valor que es mereix a la necessària atenció individualitzada dels nostres alumnes en la nostra societat, com a part de la missió educativa de tot docent, i s'emmarca en l'ideari del centre, ajudant a l'alumne en el seu creixement i desenvolupament integral com a persona. A més a més, propiciem implicar-los activament en el seu procés maduratiu, a ajudar al bon desenvolupament dels nostres alumnes.

Per a poder aconseguir aquests objectius, treballem realitzant entrevistes on s'aborden els aspectes acadèmics, familiars, socials i transcendents.

El Pla d'Acompanyament Individual ve desenvolupant-se en el nostre centre des de l'any 2020 i, en l'actualitat, es duu a terme en l'etapa de 1r a 4t de l'ESO.

APS (Compromís social)

El nostre compromís social s'integra amb l'acció educativa, amb una escola conscient de les necessitats i mancances d'aquest món. Per això des de la Pastoral del col·legi fomentem activitats que promoguen la solidaritat.

Col·laborem amb diferents projectes arreu del món amb dos missioners del nostre poble. Per una banda, a Kènia amb sor Maria José Vila amb la construcció de pous d'aigua a un continent castigat per una severa sequera. I, d'altra banda, a Veneçuela amb el sacerdot Josep Maria Gimeno, qui dona resposta a les necessitats d'un poble castigat per la injustícia social.

I amb l'APS, un projecte transversal impulsat per la Fundació, que aquest any amb el lema "Sang Valentí" ha culminat amb la campanya de donació de sang.

Col·legis Diocesans

Un Col·legi Diocesà és aquell la titularitat del qual ostenta l'Arquebisbat de València, bé directament, bé a través de les parròquies i gestionats a través d'una Fundació.

Estan estructurats amb l'objectiu de garantir l'educació catòlica en la població i amb iniciativa social. Actualment, la xarxa de col·legis diocesans està formada per 67 centres educatius.

Innovació

Treball cooperatiu i individual

El món de l'empresa demanda,cada vegada més, professionals que siguen capaços de treballar tant individualment com en equip. El treball en equip, aplicant la metodologia del treball cooperatiu, suposa ser conscient que tothom pot contribuir a l´aprenentatge d’una manera o una altra, ser capaços de solucionar conjuntament els possibles inconvenients que puguen sorgir i, a més a més, promou l'autonomia i l'esperit crític dels alumnes quan autoavaluen i coavaluen el seu treball.

Tanmateix, no totes les tasques estan dissenyades per a ser treballades en equip. El treball individual també és necessari i imprescindible.

Metodologies actives

Al nostre centre apostem per les metodologies més punteres que garanteixen un major grau d´eficàcia a l'hora d´adquirir els coneixements.

Repàs ESO

De dimecres a divendres de 15:05h a 17:00h, els nostres alumnes de 3r i 4t d´ESO tenen la possibilitat d'assistir, de manera gratuïta i voluntària, a classes de repàs amb el professorat d’aquesta etapa.

Projecte Tecnològic

One to One

(de 4t de primària a 4t ESO) cada alumne compta amb un dispositiu iPad com una eina d'aprenentatge. Aquest projecte presenta importants avantatges educatius, ens permet potenciar gran part de les competències que pretenem desenvolupar en el nostre projecte educatiu com la creativitat, la cooperació́, la curiositat per investigar, l'autonomia i la competència d'aprendre a aprendre.

Proporciona la possibilitat d'explorar i investigar en temps real qualsevol área del coneixement, solucionar aquells dubtes o inquietuds que es plantegen a les aules i reforçar continguts. Sempre educant amb l'ús adequat de la tecnologia al llarg de la seua vida escolar

Robòtica

Integrem la robòtica educativa en el currículum amb materials de Lego Education (Spike) donant-li així un pes curricular al desenvolupament del llenguatge computacional tan necessari en aquesta societat. Treballar aquest tipus de pensament, permet desenvolupar habilitats lingüístiques i matemàtiques, estimula la creativitat, treballa la resolució de problemes i fomenta l'aprenentatge cooperatiu.

Informàtica

La consolidació en Secundària de l’ús de l’iPad com a ferramenta de treball i estudi potencia la competència digital i l’entorn de treball Google ajuda els alumnes a treballar responsablement dins del centre. Assignatures com robòtica, informàtica i tecnologia desenvolupen en els alumnes l’adquisició d’aquesta competència.

TIC-TAC

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) estan integrades en el treball diari dels nostres alumnes com un instrument més. Els alumnes potencien la seua creativitat i incrementen les seues habilitats multitasca.

En aquest aprenentatge els alumnes, de manera proactiva, autònoma guiats per la seua curiositat, aprenen a traure partit a l'extraordinària potència d'Internet com a font d'informació, recursos, metodologies didàctiques i estímul permanent.

Visió internacional

En un món cada vegada més globalitzat, el domini d´idiomes i, sobretot, de l’anglès és requisit indispensable per tal d’accedir a qualsevol lloc de treball. És per això, que estem a l´avantguarda en noves metodologies i recursos per tal que el nostre alumnat, en finalitzar el seu pas pel centre, tinga un nivell d’anglès òptim de cara a futures oportunitats professionals.

Voluntaris natius

El col·legi Sant Francesc forma part d'un programa de voluntaris natius angloparlants. Cada curs acadèmic tres voluntaris de diferents nacionalitats conviuen amb nosaltres a l'escola i interactuen amb tots els nostres alumnes en anglès. El programa està organitzat perquè, almenys, una vegada a la setmana, entren a totes les classes, des d'infantil primer cicle fins 4t d´ESO, i mantiguen conversa en anglès amb tots els alumnes en grups reduïts.

Exàmens Cambridge

Preparem els nostres alumnes per a obtindre les certificacions d´A2 PET for Schools i B1 Preliminary for Schools de Cambridge.

Optativa Comunicació Oral en anglès

En 3r i 4t d´ESO ofertem l´optativa “Comunicació oral en anglès”. Amb aquesta assignatura obrim més, si cap, el ventall de possibilitats de millorar les habilitats orals en anglès dels nostres alumnes.

Vols estudiar al nostre col·legi? Contacta amb nosaltres.