Ideari

EL NOSTRE  CENTRE…..

El Col·legi Sant Francesc forma part del col·lectiu de Col·legis Diocesans

ELS COL·LEGIS DIOCESANS

Història i finalitat

Els Col·legis Diocesans de València són Centres d’Educació Catòlica d’Iniciativa Social que presten un vertader servei a la societat. Des del  seu origen són centres sensibles a les realitats del seu entorn i oberts a tots.
En origen, són aquells la titularitat dels quals l’ostenta l’Arquebisbat de València,  a través de les parròquies, o bé perquè són fundacions civils o canòniques en els que la voluntat funda

cional ha volgut que el Col·legi siga d’Educació Catòlica i que s’encomane la seua direcció a l’Església Diocesana.
Naixen majoritàriament en virtut de la necessitat escolarització que es feia sentir en aquell temps en la Diòcesi, i per la inquietud de la comunitat parroquial d’educar  i “educar en cristià”, tenint les Parròquies un instrument privilegiat d’evangelització de xiquets i jóvens.
En l’actualitat en la Diòcesi de València hi ha més de 60 Col·legis diocesans, distribuïts en les 5 vicàries, atenent la demanda de més de 32.000 famílies per mitjà de més de 2.500 professors.
 

ELEMENTS QUE CONFORMEN LA NOSTRA IDENTITAT: INSTRUMENT INSTITUCIONAL

Són un instrum

ent institucional de la Diòcesi en la tasca apostòlica que esta realitza en el camp de l’educació.

SOM  ESGLÉSIA DIOCESANA

Els Col·legis Diocesans opten fermament i  decididament per la pedagogia de l’Evangeli que radica a deixar-se educar per l’Evangeli de Jesucrist i per educar, des d’ell , a professors, pares i alumnes. El seu carisma  com el de

Parroquia San Vicente Mártir – Guadassuar

l’església diocesana, és el de l’evangelització.

SOM PARRÒQUIA

És una de les comunitats inserides en la Parròquia  des del camp específic de l’ensenyança, evangelitzant des dels tres àmbits propis de l’Església:  La Paraula, La Litúrg

ia i l’Acció  de la Caritat

SOM CRISTIANS LAICS

 

Hi ha en els Col·legis Diocesans, per la seua naturalesa i pel seu mode d’exercir l’apostolat, una clara aposta perquè la missió de l’Església siga duta a terme pels laics cristians compromesos i vocacionats en les tasques educatives
 

FE, CULTURA I VIDA

En els Col·legis Diocesans es busca l’educació dels alumnes des d’una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.
En l’àmbit curricular, es proposa treballar per mitjà d’un autèntic diàleg entre les distintes disciplines acadèmiques i la fe. Es considera també important  valorar i donar continuïtat a les tradicions i cultura pròpia de cada  zona.

ESCOLA I COMUNITAT

En els Col·legis Diocesans ha de donar-se el pas d’escola-institució a escola-comunitat, de manera que el Col·legi siga una de les comunitats cristianes que integren la Parròquia, en la que tots els seus membres accepten el compromís de transmetre les virtuts evangèliques.

PREFERÈNCIA PELS MÉS DESFAVORITS

Des dels seus inicis l’Escola Diocesana fa una opció pels més desfavorits des del punt de vista social i econòmic; hui esta preferència ha de mantindre’s i obrir-se a les noves pobreses de la nostra societat actual.

ANTROPOLOGIA

En el Col·legi, el procés educatiu es realitza des de la persona que és cada professor cap a la persona que és cada alumne. Esta és la nostra missió: educar la persona per a acollir i donar Vida. El nostre model és Crist, aspirem a paréixer a ell. Durant la seua  vida Jesús es mostra com el nostre model
Claus per al procés educatiu:

  • FE – L’home necessita relacionar-se amb Déu atés que Ell és el nostre origen i destí.
  • ESPERANÇA – La pedagogia es preocupa pel futur, perquè la persona  és llançada cap al que està per vindre.
  • CARITAT – La vida humana és un do rebut per a ser al seu torn donat.

LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA

De l’Escola-Comunitat formen part tots els que estan en missió compartida directament en ella:  Arquebisbat-Fundació “Sant Vicent Màrtir”, rector, titular, equip directiu, professors, personal d’administració i serveis, els pares com a màxims responsables de l’educació dels seus fills, i els alumnes, vertaders protagonistes i subjectes actius del procés educatiu.

LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA

En els col·legis Diocesans duem a terme la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. Esta formació integral consisteix en el  desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la persona: física, psicològica i transcendent. Sent molt important el desenvolupament  intel·lectual,  no és l’únic. Eduquem persones completes.
L’educador d’un Col·legi Diocesà acompanya i dinamitza el procés de maduració dels alumnes. En este procés els continguts educatius no es consideren només fins en si mateixos, sinó mitjans idonis per a caminar cap a la maduració de la personalitat dels alumnes.
Tenint la persona com a referent últim, afavorim el desenvolupament de la seua personalitat madura. Eduquem cada  persona de forma  individual, el nostre objectiu és que cada un dels alumnes desenvolupe al màxim les seues capacitats, es conega i valore.
L’alumne és un ser en creixement, que necessita ser ajudat, acompanyat, guiat, la família en primer acabe, i la comunitat educativa, triada pels pares, en segon, tenen esta missió.
Busquem educar  xiquets i  jóvens feliços,  madurs i complets, persones capaces de millorar la societat, els eduquem des dels valors de l’evangeli  perquè els integren en el seu mode d’actuar i viure, a més d’oferir-los a Crist com a model  en la seua vida. Oferim  un model de vida basada en el manament de l’AMOR.
Ningú viu només per a si mateix, la donació des de la fe plena de sentit i coherència la nostra vida, per això, eduquem des de l’amor, el perdó, l’escolta, l’oració, el respecte a cada xiquet, tenint sempre present en el xiquet/ jove, a l’adult que volem que arribe a ser un dia.
La comunitat educativa és al mateix temps comunitat cristiana, on tots evangelitzen i són evangelitzats.

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per personalitzar el contingut, analitzar els nostres serveis, oferir funcions de xarxes socials. Revise i personalitze les seues preferències de privacitat. Pot gestionar les cookies des d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ací    Configuració de cookies
Privacidad