Primària

CORREUS DE MESTRES DE PRIMÀRIA.
Nom  Càrrec  Correu electrònic    
PILAR JORNET TUTORA 1r PRIM.  pilarjornet@santfrancesc.es
XELO NÁCHER TUTORA 2n PRIM. xelonacher@santfrancesc.es
BLANCA GARCIA TUTORA 3r PRIM. blancagarcia@santfrancesc.es
CATERINA NICLÓS  TUTORA 4t PRIM. caterinaniclos@santfrancesc.es
LLUIS ANYÓ  COTUTOR 4t PRIM luisanyo@santfrancesc.es
ESTELA GOMIS  TUTORA 5é PRIM. estelagomis@santfrancesc.es 
EVA BATALLER  MESTRA PT – COTUTORA 5é evabataller@santfrancesc.es
PAULA CAMPOS TUTORA 6é PRIM. paulacampos@santfrancesc.es
ESTEFANIA ROIG estefrg@santfrancesc.es
CONSUELO DUVAL consueloduval@santfrancesc.es
JUAN AUDÍ juanaudi@santfrancesc.es
ALICIA MONLEÓN < aliciamonleon@santfrancesc.es