ESO

Criteris de Promoció:
Segons el que disposa els articles 22.1, 22.2 i 22.4 del Reial Decret 1105/2014 i l’article 20 del Decret 87/2015:

 1. Les decisions sobre promoció de l’alumnat s’adoptaran en l’última sessió d’avaluació de cada curs escolar, en el context del procés d’avaluació contínua, i en els termes següents:
  Les decisions sobre la promoció de l’alumnat d’un curs a un altre, dins de l’etapa, seran adoptades de forma col·legiada pel conjunt de professors de l’alumne o alumna respectiu, atenent a l’èxit dels objectius de l’etapa i al grau d’adquisició de les competències corresponents.
  La repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional i es prendrà després d’haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per a resoldre les dificultats d’aprenentatge de l’alumne o alumna.
 2. Els alumnes i les alumnes promocionaran de curs quan es donen alguna de les situacions següents:
  • Que hagen superat totes les matèries cursades.
  • Que tinguen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.
 3. Els alumnes i les alumnes repetiran curs quan es donen alguna de les situacions següents:
  • Que tinguen avaluació negativa en tres o més matèries.
  • Que tinguen avaluació negativa en dos de les matèries següents: Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques.

 

PROFESSOR/A

TUTORIA/ ASSIGNATURA

CORREU ELECTRÒNIC
Inés Oliver 1r ESO.
Fisica, Química, Biologia i Geologia
inesoliver@santfrancesc.es
David Soler
2n ESO
Tecnologia, Informàtica i Matemàtiques
davidsoler@santfrancesc.es
 Daniel Navarro 3r ESO
Religió i Economía
 danielnavarro@santfrancesc.es
Mª José Añó 4t ESO
Valencià , Llatí, Taller de Valencià
mariajoseanyo@santfrancesc.es
Mercedes Quiralte Anglés mercedesquiralte@santfrancesc.es
Mª Pilar Parra Castellà i Taller de Castellà pilarparra@santfrancesc.es
 Teresa Guitart Educació Física teresaguitart@santfrancesc.es
Daniel Macián Matemàtiques danielmacian@santfrancesc.es
Iván Pérez C.Socials. Història i Geografia ivanperez@santfrancesc.es
Francisco Pons Música
franciscopons@santfrancesc.es
Marisa Perales Educació Plàstica Visual marisaperales@santfrancesc.es
Yolanda Salcedo Orientació yolandasalcedo@santfrancesc.es

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per personalitzar el contingut, analitzar els nostres serveis, oferir funcions de xarxes socials. Revise i personalitze les seues preferències de privacitat. Pot gestionar les cookies des d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ací    Configuració de cookies
Privacidad